צוות התיאטרון

דוד קיגלר מנכ"ל

יפעת ית"ח רון מנהלת אמנותית

מירי בירנצויג סמנכ"לית כספים ומנהלת כח אדם

ניר דוד מנהל הפקות

נרקיס מגנזי-אלבה מנהלת מחלקת אביזרים ותלבושות

בר דעבול מנהלת מח' מנויים

רולי יקואל ע. מנהלת אמנותית

שולי מנדל מנהלת מח' שיווק

תמר שמיר מנהלת מכירות ושיווק מרכז

עמיחי פרדו מנהל מכירות ושיווק צפון

דורית שלחין מנהלת מכירות ושיווק אזור שפלה ודרום

סיון ברונשטיין מנהלת סדנאות התיאטרון

עדי פינקלשטיין מנהלת שלוחות סדנאות התיאטרון

קרן מיצנר מנהלת מח' תיאום ושיבוץ הצגות

אדווה אברמוביץ מנהלת אדמיניסטרטיבית סדנאות התיאטרון

שרון יפת זהר מנהלת קשרי חברות וקהילה

תמי פרנפס דיגיטל

דורה איבנוב הנהלת חשבונות

פנינה ישעיהו הנהלת חשבונות

שושי יגן מנהלת לשכת מנכ"ל

ליאת אטלי אלון מפיקה

יונתן פיינסוד מפיק

רומי וייל רכזת פדגוגית סדנאות

דוראל גלנטה מפיקה

ראקי בקר צוות מח' מנויים

לימור טולדו צוות מח' מנויים

ליאורה גלבוע צוות מח' מנויים

ליאת דן צוות מח' שיווק