ימי חשיפה תש"פ

 

הזמנה למנהלי ולרכזי בתי הספר וגני הילדים

 

 

הזמנה למנהלי ולרכזי החינוך החברתי ובתי הספר העל יסודיים

 

 

 

הזמנה למנהלי סל תרבות עירוני