הקמצן -1980

גילים: 15-12

הרפגון היה אלמן אמיד, הוא היה מוכר כקמצן גדול. הרפגון נהג ביד קשה בבנו קליאנט ובבתו אליז.
קליאנט הכיר נערה בשם מרין ואהב אותה..אליז התאהבה בצעיר בשם ולר שהציל אותה מטביעה בנהר
הרפגון רוצה שאליז תתחתן עם איש מבוגר ועשיר - עם אנסלם, כדי לחסוך תשלום נדוניה. הוא עצמו רוצה להתחתן עם מרין,אהובתו של קליאנט. את מרין הכיר באמצעות הסרסוית פרוזין, המקווה להרוויח ע"י השידוך.

ולר האוהב מאד את אליז חדר לבין הרפגון. הוא התחפש למשרת והחניף הרבה להרפגון. לפלש, מרשתו של הבן קליאנט, גנב מהרפגון את קפת הכסף של הרפגון, ולקיאנט מעמיד לאביו תנאי: הקפה והכסף יוחזרו להפרגון אם יסכים לנשואי בנו קליאנט עם מרין
ולנשואי בתו אליז עם ולר. הרפגון שכח מהכל, ודאג רק לקופה. לכן הוא מסכים לקבלת התאי.

בסוף מתרחשות הפתעות רבות.

הביקורות משבחות:

 "עיבוד מיוחד מלווה בתלבושות ססגוניות של התקופה" 16 בדצמבר 1980-דבורה קצב, "מעריב לנוער"

"הקומדיה משעשעת מאוד, ההומור בא לידי ביטוי לא רק במחזה ובהתרחשויות המשונות, אלא גם בבימוי ובמשחק...המבוגרים ייהנו מם ההצגה המשעשעת וייהנו מאוד מן המשחק המשכנע של השחקנים" 13 בינואר 1981- שלומית כהן,"דבר לילדים".

הקמצן הועלתה לראשונה בתיאטרון בשנת 1970.

תמונות מן העיתונות: