הלילה השנים עשר - 1971

גילים: 17-12

בלילה השנים עשר לאחר חג המולד ערכו באנגליה מעין היולה של מסכות ומכיון שהמחזה נכתב לחג זה קרא לו שקספיר
'הלילה ה-12' או 'כרצונכם'.
את המחזה הציגו לראשונה ב6.1.1600 והוא נחשב לקומדיה הטובה ביותר ששקספיר כתב.

 

קבצי הכנה לצפייה: לחץ כאן