מי אתה מסייה מולייר - 1971

גילים: 17-12

 

עם הקמתו של תיאטרון אורנה פורת, הפיק התיאטרון 'צוותי תיאטרון', היו אלה מפגשים עם תלמידים, 'מי אתה מסייה מולייר' היה אחד המפגשים שהופקו עבור תלמידי בית הספר