שלושה חברים וטורף


שלוש חיות קטנות החיות בביצה. לכל אחת מן החיות יש תכונה שבגללה נבחרה כדי לייצג טיפוס אנושי: המרמיטה הישנונית חולמנית וחרדה, הברווזה היא אמהית ודאגנית והבונה חרוץ ונאמן. יום אחד שמעו בעלי החיים על טורף מסתורי מחליף פרצופים, שהגיע לאגם. הפחד השתלט עליהן והן התחילו לחשוד איש ברעהו שהוא הוא הטורף. ואמנם הפחד הוא גיבור המחזה: הפחד עיוור את עיני החברים עד שהיו מוכנים לטרוף איש את רעהו. הידידות ניצבת מול הפחד ויוצאת מנצחת. דווקא באמצעות מבחן הפחד מגלה כל אחת מהחיות את רגשותיה כלפי חברתה. החיות המפוחדות נקלעות לשרשרת מצבים משעשעים של אי הבנה. רק לאחר שהצליחו לגבור על הפחד הן חוזרות לחיות בשלום.