החתונה של אדיס


סיפורה של אדיס (הדס), סטודנטית אתיופית צעירה המתעמתת עם עברה ועם המחיר ששילמה בתהליך קליטתה. הדרמה מתרחשת בפנימייה שלמדה בה הדס,ולוקחים בה חלק נערי הפנימייה, עולים וצברים, מורים, וכן אזמרו, נער אתיופי שאינו מוצא את מקומו.