הבלדה ציפור נודדת-1977


צצות שמגיש בדיבור ובשירה אוסף בלדות סיפוריות מאוצרותינו ואוצרות זרים. הכוונה היא לקרב את הילדים אל עולם השירה באמצעות בלדות שהן הצורה השירית הקרובה להם ביותר.