הרשלה מאוסטרפול


הצגה על עלילותיו של הרשל'ה שבאמצעותה מוענקים לילדים טכניקות תיאטרליות של משחקיי "כאילו" המציתים את דמיונם של הילדים.