כד הזיתים - 1970


גילאים:

יוצרים:

מחזה ובימוי: רידא עזאם

משתתפים:

אולמות ותאריכים:

הצגת בכורה: 1970

מס' הצגה: 4