הרשלה מאוסטרפול


גילאים:

יוצרים:

משתתפים:

אולמות ותאריכים:

מס' הצגה: 34

הצגה על עלילותיו של הרשל'ה שבאמצעותה מוענקים לילדים טכניקות תיאטרליות של משחקיי "כאילו" המציתים את דמיונם של הילדים.