שחקנים ויוצרים שחקנים ויוצרים

* - הרשימה מוצגת לפי הא"ב

ארז וייס

תיאטרון אורנה פורת: מר זוטא ועץ התפוחים, מעלה קרחות - 2005